Reglene om merverdiavgift og omregistrering harmoniseres

Regelverket rundt når det skal svares omregistreringsavgift er nå tilpasset merverdiavgiftsreglene ved omlevering av kjøretøy for å sikre harmonisering i behandlingen av de to regelsettene. Dette sikrer at det ikke svares både omregistreringsavgift og merverdiavgift i de tilfeller der et kjøretøy tas tilbake av selger for så å bli erstattet med et tilsvarende kjøretøy.

Tidligere har det kun vært anledning til å søke om fritak for omregistreringsavgift ved omregistrering på ny eier av et kjøretøy som etter førstegangsregistrering i Norge er tatt tilbake av selger som følge av hevet kjøp etter kjøpslovens bestemmelser.

Fom. 1. januar 2013 er det også anledning til å søke om fritak for omregistreringsavgift ved omregistrering tilbake på selger som følge av omlevering av et første gangs registrert kjøretøy i Norge. Tidligere krav om fremlegging av erklæring fra selger og kjøper om at kjøpet er hevet, gjelder tilsvarende for omlevering. En ny forutsetning for både heving av kjøpet og omlevering er at det må dokumenteres at selger har fått godskrevet tidligere innberettet merverdiavgift.

Tilsvarende er det fom. 1. januar 2013 gitt fritak for avgiften ved omregistrering på ny eier av et kjøretøy som er registrert tilbake på selger som følge av omlevering. Det er en forutsetning for sistnevnte at salget til ny eier blir belastet med merverdiavgift.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud