Reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift

Skattedirektoratet kom 15. februar 2013 med reviderte retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven.

I den nyeste versjonen av de reviderte retningslinjene er følgende endret:

  • Nytt punkt 3.9 fastsetter en minstegrense på kr 1000 for ileggelse av tilleggsavgift.
  • Selv om det foreligger rettslig grunnlag for bruk av ulike satser for ett og samme forhold, gir direktoratets retningslinjer inntil videre anvisning på at det ikke skal benyttes ulike satser på ett og samme forhold. Se retningslinjene punkt 4.
  • Vilkåret om ”samme termin” i tredje avsnitt, fjernes. Tilleggsavgiften skal beregnes av netto fastsatt avgift når det ilegges tilleggsavgift for et forhold, og avgiftssubjektet samtidig har begått feil i sin disfavør i det samme forholdet. Se retningslinjene punkt 5.

De reviderte retninglinjene trer i kraft straks.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud