Rundskriv 2/2013 Regulering i samsvar med § 5 i "Forskrift om minstekrav til egenkapitalen i norske forsikringsselskaper"

RUNDSKRIVET GJELD FOR:LivsforsikringsselskapSkadeforsikringsselskapFilialar i Noreg av utanlandske livsforsikringsselskap (med unntak av EØS-filialar)Filialar i Noreg av utanlandske skadeforsikringsselskap (med unntak av EØS-filialar)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud