Rundskriv 4/2013 - Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling

"Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings" av EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) vil bli lagt til grunn av Finanstilsynet ved tilsyn av retningslinjene for forsikringsselskapenes klagebehandling. Finanstilsynet forventer at forsikringsselskapene legger retningslinjene til grunn for klager som er mottatt av selskapene fra og med 1. januar 2013.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud