Rundskriv fra Finanstilsynet

Regulering i samsvar med § 5 i forskrift om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper

Rundskrivet gjeld for:
Livsforsikringsselskap
Skadeforsikringsselskap
Filialar i Noreg av utanlandske livsforsikringsselskap (med unntak av EØS-filialar)
Filialar i Noreg av utanlandske skadeforsikringsselskap (med unntak av EØS-filialar)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud