Skattedirektoratet har offentliggjort eldre prinsipputtalelser i merverdiavgiftsretten

Offentliggjøring av slike prinsipputtalelser bidrar til at næringsdrivende får opplysninger om skatteetatens praksis innen merverdiavgiftsretten og at rammene rundt vilkårene blir kjent.

Prinsipputtalelsene gjelder bl.a.

  • galleriers formidling av kunstverk
  • finans- og forsikringsforetakets samlede omsetning
  • tjenester fra en statlig enhet til en annen statlig enhet
  • utleie av fast eiendom og parkeringsvirksomhet
  • tanntekniske produkter
  • foreldelse mva til gode
  • mva i helseforetak
  • kommunale havner
  • formidling av kunstverk og omsetning av kunstfotografier

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud