Avgiftsfritt å låne utenlandsregistrerte biler

Tilpasning av det norske regelverket slik at det er i tråd med EØS-avtalen, gjør at det fra 1. februar 2014 er mulig for personer bosatt her i landet å bruke utenlandsregistrerte privatlånte biler i Norge i 25 dager uten å registrere bilen og betale avgifter (engangsavgift og merverdiavgift).

Bruksperioden er 25 dager i løpet av en 12 måneders perioden. Perioden gjelder for hver person og er ikke knyttet til bilen som lånes.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud