BFU 10/14: Skattemessig klassifisering av leieavtale og frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Saken gjelder en kommune som ønsker et Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i forbindelse med prosjektering, oppføring og utleie av et spesialbygg, og om OPSet anses som skattemessig eier av bygget i leieperioden og kan frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret for utleie til kommunen.

Skattedirektoratet konkluderte med at OPS-selskapet anses som skattemessig eier av bygget i leieperioden og har rett til avskrivninger, jf. sktl. § 6-10 (1). OPS-selskapet kan frivillig registrere seg for sin utleie av bygningen til kommunen, jf. mval. § 2-3 (1).

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud