Digital melding til Brønnøysundregisteret gir raskt digitalt svar

Pressemelding fra Brønnøysundregisteret den 3. mars 2014.

Alle som sender inn digitalt til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret får fra i dag også digitalt svar innen en time etter at vedtak er fattet. Dette er en forenkling som mange vil merke. I 2013 ble over 70 prosent av meldingene til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret sendt inn elektronisk gjennom Samordnet registermelding i Altinn.

– Vi mottok 350 000 elektroniske meldinger i fjor, og dette tallet vil øke ytterligere. Når alle disse nå får svar elektronisk, er dette en forenkling som vil merkes, sier avdelingsdirektør Ketil Ingebrigtsen ved Næringsavdelingen.

En time etter vedtak

Tidligere ble vedtakene sendt i posten og kundene måtte vente i flere dager før de mottok svar fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Nå vil brukerne få melding om vedtak i sin meldingsboks i Altinn innen en time etter at vedtaket er fattet. Sammen med registreringsvedtaket får kunden også elektronisk firmaattest og registerutskrift.

Innsenderen vil bli varslet om at vedtaket er tilgjengelig i Altinn på SMS eller e-post etter eget valg. Hvis vedtaket ikke er åpnet innen sju dager, vil innsenderen få en påminning.

Nytt er det også at enheten får kopi av vedtaket i sin meldingsboks i Altinn. Enheten vil dermed ha en digital historikk over fattede vedtak, uavhengig av hvem som var innsender.

Fullverdig firmaattest

Når vedtak, firmaattest og registerutskrift nå sendes elektronisk, slutter vi å sende dem i posten. Da er det viktig å merke seg at den elektroniske firmaattesten er en fullverdig attest.

Det er endringen ieForvaltningsforskriften, som trådte i kraft 7. februar i år, som muliggjør forenklet kommunikasjon mellom næringslivet og det offentlige.

– Et langt og viktig skritt

– Dette er et betydelig bidrag til å få en bedre og mer effektiv samhandling mellom næringslivet og forvaltningen, og vil gi større økonomisk trygghet og høyere verdiskapning. Dette er et langt og viktig skritt i digitaliseringen og forenklingen av kommunikasjonen mellom det offentlige og næringslivet. Dette representerer både fornying, forenkling og forbedring, sier næringsministeren.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud