Forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom - kommunale idrettsanlegg

Uttalelse fra Skattedirektoratet om forholdsmessig fradrag for merverdiavgift ved utleie av fast eiendom.

I de tilfeller hvor samme lokaler brukes av leietaker både til avgiftspliktig virksomhet og til virksomhet som ikke omfattes av loven (fremleie), har leietaker forholdsmessig fradrag for merverdiavgift. Frivillig registrert utleier har full fradragsrett og skal beregne merverdiavgift på hele husleien.

Uttalelsen omhandler flere problemstillinger rundt forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom, se SKD 070514.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud