Fradragsrett for inngående merverdiavgift for forskningsinstitutt

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om fradragsretten til forskningsinstitusjoner ved utførelse av oppdragsforskning og bidragsforskning.

Det avgjørende momentet ved vurderingen av om en forskningsinstitusjon skal ha full fradragsrett, vil være om oppdragsforskningen og bidragsforskningen fremstår som en integrert del av virksomheten i institusjonen.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud