Frivillig MVA-registrering inn i Enhetsregisteret

Brønnøysundregistrene informerer at opplysninger om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret snart er på plass i Enhetsregisteret. Oppdateringen av Enhetsregisteret skjer nå gradvis over flere dager.

Opplysningen går fram av registerutskriften og av Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret, og kommer i tillegg til opplysningen «Registrert i Merverdiavgiftsregisteret». Foruten å angi at enheten er frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret, vises det også hvilken type frivillig registrering det gjelder.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud