Gratis studenttilgang til dib

Alle jusstudenter ved Universitetet i Oslo, kan nå registrere seg for gratis studenttilgang til dib. Tilgangen varer ut skoleåret og må eventuelt reaktiveres for en ny periode i august.

Dette er noe av det du får du tilgang til:

  • Oversikt over endringene i aksjelovene per juni 2013 - ny og gammel ordlyd markert
  • Søk på paragraf (eks. "asl § 3-8").
  • Dommer og forarbeider per paragraf - bruk dibzoom for enkel forhåndsvisning.
  • Sammendrag per dom

Slik får du tilgang:

1. Gå til innmelding.dib.no

2. Registrer deg med din @student.jus.uio.no epostadresse

Tilgangen varer ut dette skoleåret og må eventuelt reaktiveres for en ny periode fra og med neste skoleår.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud