Høring - foreslått oppheving av mval. § 3-16

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-16 for omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag.

Forslaget innebærer at forvaltningstjenester som omfattes av gjeldende unntak vil bli underlagt generell merverdiavgiftsplikt med en avgiftssats på 25 pst.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud