Justeringer i enkelte bestemmelser i aksjelovene

Det er foreslått justeringer av asl/asal §§ 3-8, 4-24 (kun asl), 8-1, 9-3, 12-2 og 16-9 som justis og beredskapsdepartementet ser behov for i etterkant av endringene ved lov 14. juni 2013 nr. 40 og lov 14. juni 2013 nr. 41. Dette er konsekvensendringer eller endringer som for øvrig har nær innholdsmessig sammenheng med de nevnte endringslovene.

Forslaget omfatter bl a endringer i aksjeloven § 8-1 slik at utbyttegrunnlaget skal reduseres etter en kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne. Det foreslås imidlertid ikke tilsvarende endringer ved kapitalforhøyelser. Dvs at en kapitalforhøyelse som skjer etter godkjennelsen av årsregnskapet, vil redusere utbyttegrunnlaget til tross for at selskapet er tilført nye midler.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud