Kravet om "effektuert leiekontrakt" som omhandlet i SKD 8/11

På bakgrunn av Finansdepartementets brev av 17. desember 2013, har Skattedirektoratet trukket tilbake kravet om «effektuert leiekontrakt», slik dette fremgår av SKD 8/11.

Dette innebærer at signert leiekontrakt, i tråd med tidligere praksis, vil være tilstrekkelig for å avbryte seksmånedersfristen for tilbakegående avgiftsoppgjør i FMVA § 8-6.

For ordens skyld presiseres at det ikke vil bli lagt til grunn noe krav om effektuert leiekontrakt for leieforhold inngått i tiden mellom meldingen og departementet brev.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud