Ny lov om finansforetak og finanskonsern

Finansdepartementet legger frem forslag til ny samlet lov om finansforetak og finanskonsern. Lovforslaget inneholder regler om konsesjon, organisatoriske regler, generelle virksomhetsregler, regler om sikringsordninger og soliditetssvikt og sanksjonsbestemmelser for banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud