Nye temaer: Finansielle og operasjonelle leieavtaler, Gevinst og tap ved salg av driftsmidler, Franchiseavtaler og Salg av gavekort gjennom forhandler

 • Gevinst og tap ved salg av driftsmidler:
  Temaet omhandler merverdiavgiftsbehandlingen ved salg av driftsmidler. Det inneholder også konteringsforslag for bokføring av Gevinst ved salg og Tap ved salg.
 • Finansielle og operasjonelle leieavtaler:
  Her finner du informasjon om bokføring og merverdiavgiftsbehandling av finansielle og opersjonelle leieavtaler for utleier og leietaker.
  Du finner også regneeksempel i excel på hvordan bokføring av en finansiell leasingavtale kan gjøres, se (#Bokføring av finansiell leasing - leietaker og utleier;#).
 • Franchiseavtaler:
  Temaet tar for seg bokføring og merverdiavgiftsbehandling av franchiseavgift for både franchisegiver og franchisetaker.
 • Salg - Gavekort gjennom forhandler:
  Dette temaet gjelder i situasjoner der en leverandør selger sine gavekort gjennom en forhandler. Det gis eksempel på bokføringen både for leverandør og forhandler med tilhørende provisjonskostnad/-inntekt.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud