Nytt tema: Elektronisk kommunikasjon - Naturalytelse/utgiftsgodtgjørelse fra 2014

Temaet omhandler den nye sjablongmodellen for beskatningen av arbeidsgiverfinansierte EKOM-tjenester som gjelder fra og med 1. januar 2014.

Endringene er en forenkling av regelverket slik det var tom. inntektsåret 2013 og er tilpasset utviklingen i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester siden de gamle reglene ble innført i 2006.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud