Nytt tema: Registrering i merverdiavgiftsregisteret

Temaet omhandler kravene til registrering i merverdiavgiftsregisteret, samt rettigheter, plikter og konsekvenser ved de ulike registreringstypene.

Temaet tar for seg disse registreringsformene:

  • Ordinær registrering
  • Særskilt registrering
  • Fellesregistrering
  • Frivillig registrering
  • Forhåndsregistrering

På temaet finner du i tillegg et punkt som omhandler tilbakegående avgiftsoppgjør.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud