Omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere

Skattedirektoratet har kommet med retningslinjer til hvordan skattekontorene skal behandle spørsmål om avgiftsforholdene ved omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere.

Skattekontorene skal legge til grunn at omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere var unntatt fra merverdiavgift for perioden mellom 1. juli 2001 og 1. juli 2010. Dette innebærer ingen fradragsrett, men heller ingen plikt til å beregne utgående avgift.

Fra og med 1. juli 2010 kom det en presisering i mval. § 3-8 (2) annet punktum "Unntaket omfatter ikke omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere fra andre enn idrettslag mv. hvis idrettstilbud hovedsakelig er basert på ulønnet innsats."

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud