Prinsipputtalelse: Merverdiavgiftsloven § 6-14 - Overdragelse av virksomhet - Strukturkvoter

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse 24. juni 2014 drøftet hvorvidt overdragelse av strukturkvoter knyttet til fiskefartøyer er omfattet av avgiftsfritaket for varer og tjenester som omsettes som ledd i overdragelse av virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 6-14.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud