Prinsipputtalelse om merverdiavgift og konkurs

Skattedirektoratet gir en samlet oversikt over tidligere uttalelser og besvarelser i en rekke enkeltsaker og forespørsler hvor ulike avgiftsmessige spørsmål knyttet til konkursboer har vært vurdert.

Skattedirektoratet legger til grunn at konkursboet skal registreres selv om boet ikke har egen avgiftspliktig omsetning og uttak. Boet vil også kunne registreres i de tilfeller debitor drev avgiftspliktig virksomhet, men uriktig har unnlatt å la seg registrere.

Uttalelsen omtaler følgende avgiftsmessige spørsmål:

  • Boets fradragsrett for inngående merverdiavgift
  • Boets oppgaveplikt
  • Abandonering mv.
  • Boet eller debitors omsetning
  • Bostyrers godtgjørelse - beregningsgrunnlaget for merverdiavgift
  • Godtgjørelse til bostyrer - periodisering

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud