SKD 5/14 Endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom

Meldingen omhandler de nye reglene som innebærer at kravet til søknad blir fjernet for allerede avgiftsregistrerte utleiere. Reglene fikk virkning fra 1. juli 2014.

Det vil nå være tilstrekkelig for å anses frivillig registrert for det enkelte leieforholdet at dette blir behandlet som merverdiavgiftspliktig.

I meldingen omtales de nye reglene om virkningstidspunktet for den frivillige registreringen, samt de nye registreringsreglenes betydning for reglene om tilbakegående avgiftsoppgjør og reglene om justering av inngående avgift.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud