Spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse og drift av ståhjuling og el-sykkel

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse uttalt seg om fradragsrett for inngående merverdiavgift i forbindelse med anskaffelse av ståhjuling (Segway) og el-sykkel.

Skattedirektoratet konkluderer med at ståhjuling og el-sykkel ikke er personkjøretøy etter fmva. § 1-3-1. Det vil derfor være fradrag for inngående merverdiavgift etter hovedregelen i mval. § 8-1 for slike kjøretøy.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud