Tilbakekallelse av prinsipputtalelse om registrering i Merverdiavgiftsregisteret - samarbeidende selskaper i petroleumsbransjen

Skattedirektoratet har i et fellesskriv trukket tilbake prinsipputtalelsen av 10. oktober 2014 om Registrering i Merverdiavgiftsregisteret - Samarbeidende selskaper (interessentskap, joint venture mv.) innen petroleumsbransjen.

Finansdepartementet har gitt uttrykk for at man skal foreta en gjennomgang av gjeldende merverdiavgiftsregler på dette området. I påvente av dette utredningsarbeidet trekker Skattedirektoratet tilbake sitt fellesskriv av 10. oktober 2014.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud