Turistsalgsordningen - endringer i merverdiavgiftsforskriften

Forskriftsendringene gjelder endringer i krav til kontrollorganets beliggenhet og presisering av dokumentasjonskravene.

Som hovedregel gjelder at det skal beregnes mva ved omsetning av varer i Norge til personer bosatt i utlandet når disse midlertidig oppholder seg her i landet. For personer bosatt i andre land enn Danmark, Finland og Sverige kan selgeren på visse vilkår tilbakeføre (og refundere) merverdiavgift når varen tas med ut av landet som reisegods. Forutsetning for refusjonen har vært at selger skal dokumentere i sitt regnskap at varen er ført ut av landet.

Endringene i merverdiavgiftsforskriften gjelder:

  • Kontroll av at varen føres ut av merverdiavgiftsområdet kan også gjøres når varen innføres i et annet land
  • Presisere dokumentasjonskravene for gjennomføring av refusjonsordningen ved bruk av private selskap.

Tema (#Taxfree; Salg til utenlandske turister i Norge;#) er oppdatert med de nye forskriftsendringene.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud