Utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven

Finanstilsynet har laget utkast til forskrifter til den nye tjenestepensjonsloven og samtidig kommet med forslag til nye regler for fripoliser med investeringsvalg for å sikre en hensiktsmessig utbetalingsprofil.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud