Åpningsbalanse på engelsk

Mal for åpningsbalanse finnes nå også på engelsk.

Grunnlaget legges inn og åpningsbalansen genereres både på norsk og engelsk i en operasjon.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud