Årsoppgjøret 2015

Har du opplevd at ikke-rutinemessige oppgaver og vurderinger krever mye tid i årsoppgjøret? Kanskje kunne mye av dette vært diskutert, avklart og dokumentert før selve årsoppgjøret starter?

Temaene "Årsoppgjøret GRS" og "Årsoppgjøret IFRS" er en samling av nyttige tips til og beskrivelser av nødvendige aktiviteter knyttet til årsavslutning av regnskapet. Som følge av at det på enkelte områder er forskjellige krav i henhold til IFRS og GRS er det utarbeidet et tema per regnskapsspråk.

Det refereres til aktuelle sjekklister og maler som er tilgjengelige i dib i den forbindelse, derunder en mal for en årsoppgjørsplan. Planen legger grunnlag for en årsoppgjørsprosess hvor det søkes å gjøre så mye som mulig i forkant av 31. desember, noe som kan bidra til en smidig og tidsriktig avslutning av regnskapet.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud