Aksjonærregisteret - åpent for fortløpende oppdateringer

Aksjonærregisteret er blitt åpent, slik at det nå er mulig å oppdatere aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) så snart det skjer endringer i selskapet.

Dette er en fordel blant annet ved avvikling av et selskap. Det samme gjelder ved krav om forhåndsligning, for nå kan oppgaven leveres med en gang.

Du kan gjøre endringer fortløpende. Foretar du endringer i oppgaven i løpet av året, trenger du ikke sende disse på nytt ved fristens utløp. Men pass på at alle endringer blir tatt med. Det er den siste endringen som blir lagt til grunn når oppgaven behandles av Skatteetaten. Har du ingen endringer, må oppgaven likevel leveres årlig før fristen utgår.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud