Avvikende regnskapsår - når må søknad sendes?

Skattedirektoratet behandler søknader om dispensasjon fra kravet til å benytte kalenderåret som regnskapsår. Mange av de som sender søknad, kommer inn under lovens unntak og trenger ikke søke dispensasjon.

I denne uttalelsen omtales forskjellige spørsmål knyttet til bruk av avvikende regnskapsår.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud