Avvikling - regnskapsoppstillinger

I forbindelse med avvikling av selskaper skal det lages en rekke regnskapsmessige oppstillinger. Vi har laget et tema og maler i den forbindelse.

De aktuelle regnskapsoppstillingene som må utarbeides ved avvikling er:

  • fortegnelse over alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser
  • avviklingsbalanse
  • regnskap i avviklingsperioden
  • avviklingsoppgjør

Temaet beskriver forskjellen på de ulike regnskapsoppstillingene og hvilke regler som gjelder, og det er laget eksempler på slike oppstillinger.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud