Beslutning om systemviktige finansinstitusjoner

DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS skal fortsatt anses som systemviktige finansinstitusjoner etter finansieringsvirksomhetsloven, i tråd med råd fra Finanstilsynet.

Systemviktige institusjoner skal etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 1 prosent fra 1. juli 2015 og 2 prosent fra 1. juli 2016. Departementet besluttet i fjor at DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS skal anses som systemviktige med virkning fra 30. juni 2014.

I tråd med forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner, og på bakgrunn av råd fra Finanstilsynet, har departementet i dag besluttet at de samme tre institusjonene fortsatt skal anses som systemviktige finansinstitusjoner, jf. også vedtak av 12. juni 2014.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang
til dette innholdet?

Prøv dib i 1 uke

Prøv dib nå

Vi sender deg også gjerne et uforpliktende tilbud.

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud