Beslutning om systemviktige finansinstitusjoner

DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS skal fortsatt anses som systemviktige finansinstitusjoner etter finansieringsvirksomhetsloven, i tråd med råd fra Finanstilsynet.

Systemviktige institusjoner skal etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 e oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 1 prosent fra 1. juli 2015 og 2 prosent fra 1. juli 2016. Departementet besluttet i fjor at DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS skal anses som systemviktige med virkning fra 30. juni 2014.

I tråd med forskrift om identifisering av systemviktige finansinstitusjoner, og på bakgrunn av råd fra Finanstilsynet, har departementet i dag besluttet at de samme tre institusjonene fortsatt skal anses som systemviktige finansinstitusjoner, jf. også vedtak av 12. juni 2014.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud