Eksempelregnskap, noter og sjekklister oppdatert

Maler for årsregnskapet med noter for 2015 er nå tilgjengelig for GRS og IFRS, både på norsk og engelsk. Notesjekklister for GRS og IFRS er oppdatert ut i fra de lover, forskrifter og standarder som er obligatoriske fra 1. januar 2015.

Eksempelregnskap og noter:

  • Maler for regnskapstabeller og noteinformasjon finnes i excel som er enkelt å tilpasse foretakets behov.
  • Noten for regnskapsprinsipper er i år lagt inn i "dokumentgenerator" format slik at tilpasningen til det enkelte foretak enkelt gjøres i dib før noten skrives ut i word. Variabel informasjon som årstall og foretakets navn trenger kun og legges inn èn gang. Aktuelle prinsipper hukes av eller utelates avhengig av hvilke regnskapsmessige forhold som skal beskrives.
  • Note for eiendom under utvikling, som reguleres av IAS 11 og IFRIC 15, er ny i år.
  • For både IFRS og GRS foreligger alt materialet både på norsk og engelsk.

Notesjekklistene:

  • Det er i 2015 ingen endringer i krav til noteinformasjon etter verken IFRS eller GRS.
  • Vi har imidlertid gjort strukturen i sjekklistene enda mer brukervennlige ved at sjekklistepunktene er ordnet i samme rekkefølge som regnskapspostene i resultatregnskap og balanseoppstillingen. Alle krav vedrørende en regnskapspost, både krav til prinsippbeskrivelse og annen materiell informasjon om posten, er samlet i samme sjekklistepunkt.
  • IFRS notesjekkliste finnes også på engelsk.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud