Endringer i statsbudsjettet for 2016

Tags: Lønn, Skatt

Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har blitt enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet 2016.

Avtalen innebærer at Kristelig Folkeparti og Venstre gir tilslutning til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, herunder tilleggsforslaget, med bl.a. følgende endringer:

  • Skattefri sats for kilometergodtgjørelse tjenestereiser settes ned til 3,80 kr/km for alle personbiler (se også nyheten (#Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands 2016;#))
  • Fjerne skattefrihet for sluttvederlag ved oppsigelse
  • Trinnskatt, redusert sats trinn 1 fra 0,9% til 0,44%
  • Innslagspunktet i trinn 1 økes med 1 000 kroner fra 158 800 kroner til 159 800 kroner
  • Skattefradraget for pensjonister reduseres fra 30 010 kroner til 29 880 kroner
  • Grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner økes fra 8 000 kroner til 10 000 kroner
  • Grensen for når frivillige må betale arbeidsgiveravgift økes fra 50 000 kroner per ansatt / 500 000 per organisasjon til 55 000 kroner per ansatt / 550 000 per organisasjon
  • Grensen for fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner økes fra 20 000 kroner til 25 000 kroner
  • Forsørgerfradraget økes med 2 000 kroner fra 49 800 kroner til 51 800 kroner

NB! Budsjettforslaget er ikke vedtatt av Stortinget.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud