Gjeldskonvertering ved økning av pålydende - Sjekkliste med maler

Sjekklisten beskriver hvordan man går frem når man ønsker å forhøye aksjekapitalen i selskapet ved å bruke gjeldskonvertering med økning av pålydende på aksjene. Samtidig finner du eksempler på dokumenter som tilfredsstiller lovens krav og som ligger i en dokumentgenerator slik at utfyllingen er enklere og tar kortere tid.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud