Høring – endringer i regnskapsregler som følge av Solvens II

Innføringen av Solvens II-regelverket for forsikringsselskaper i norsk rett med virkning fra 2016 medfører endringer i forsikringslovgivningen som innebærer at det må vurderes hvilke prinsipper som skal legges til grunn i regnskapet.

Finansdepartementet sendte 24. februar 2015 Finanstilsynets høringsnotat av 4. november 2014 om lettere tilgjengelige regnskapsregler for forsikringsselskaper på høring med frist 20. april. I vedlagte høringsnotat foreslår Finanstilsynet forskriftsendringer utformet med utgangspunkt i endringsforslagene i det tidligere utsendte høringsnotatet.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud