Høring – forslag til diverse endringer i verdipapirfondlovgivningen

Finansdepartementet sendte 18. desember 2015 på høring utkast til diverse endringer i verdipapirfondloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond, forskrift til verdipapirfondloven og forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond, jf. høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfrist: 21.03.2016

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud