Høring - Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Finansdepartementet har sendt på høring et forlag om nøytral merverdiavgift i helseforetakene.

Forslaget, som er utformet i samarbeid med Helse-og omsorgsdepartementet, innebærer etablering av en kompensasjonsordning for merverdiavgift for å fjerne insentivet merverdiavgiften skaper for helseforetakene til egenproduksjon av tjenester. Dette foreslås gjort innenfor en budsjettnøytral ramme ved å redusere statens tilskudd tilsvarende helseforetakenes forventede merverdiavgiftsutgifter. Hensikten med ordning er å bidra til bedre ressursutnyttelse, og dermed lavere samlede kostnader i utføringen av statlige oppgaver.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud