Høringsnotater fra Baselkomiteen

Baselkomiteen foreslår endringer i standardmetoden for kredittrisiko, Basel I-gulvet og markedsrisikoregelverket.

De foreslåtte endringene i standardmetoden for kredittrisiko vil gjøre beregningene mer risikosensitive og risikovektene mindre avhengige av ratinger.

Det foreslås at en ny gulvregel (som skal begrense reduksjonene i kapitalkravet ved bruk av interne modeller) skal bygge på de reviderte standardmetodene for kreditt-, markeds- og operasjonell risiko og erstatte dagens gulvregel som bygger på Basel I. Høringen gjelder prinsippene for de nye kravene. Nivåene på risikovekter og gulvkrav vil bli fastsatt senere.

De foreslåtte endringene i markedsrisikoregelverket bygger på et tidligere forslag fra 2012 og skal adressere identifiserte svakheter i dagens regelverk.

Høringsfristen for standardmetoden og Basel I-gulvet er 27. mars 2015, mens høringsfristen for markedsrisikoregelverket er 20. februar 2015.

Høringssvar kan lastes opp her: Comments on Basel Committee documents open for consultation

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud