Hvilket regnskapsmateriale banker og finansieringsforetak må oppbevare i ti år

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om hvilket regnskapsmateriale banker og finansieringsforetak må oppbevare i ti år.

Banker og finansforetak skal oppbevare kunde- og leverandørspesifikasjoner knyttet til kontoforhold, samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner, i ti år, jf. bokføringsforskriften § 8-13-4.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud