Konsernbidrag og minoritetsinteresser

Når det i konsern deles ut konsernbidrag fra et datterselskap hvor det også er en minoritetsaksjonær, må det gis kompensasjon til minoritetsaksjonæren i form av et skjevdelt utbytte.

Det mest vanlige er å tildele minoritetsinteressene utbytte som tilsvarer en relativ andel av konsernbidraget. Ved beregningen av størrelsen på utbyttet til minoritetsaksjonæren må det tas hensyn til at konsernbidraget er skattemessig fradragsberettiget for datterselskapet, mens utbytte ikke er det.

Se formel for beregning av utbyttet til minoritetsaksjonæren samt et eksempel i temaet under. Vi har også laget en mal for beregning av utbyttet til minoritetsaksjonæren.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud