KOSTRA-veileder for 2016

Endringer i funksjoner

  • Ny funksjon 533 Kunst, design og arkitektur for fylkeskommuner fom 2016
  • Endringer som fører til at det blir brudd i tidsseriene for funksjonene 521, 524 og 530 fom 2016
  • Funksjon 255 Medfinansiering somatiske tjenester utgår fom 2016
  • Funksjon 392 Andre religiøse formål, endrer fom 2016 navn til Tilskudd til tros- og livssynssamfunn.
  • Funksjon 281 Økonomisk sosialhjelp endrer fom 2016 navn til Ytelse til livsopphold
  • For funksjonene 172 Pensjon og 472 Pensjon, er det foretatt en utdypning i veiledningen for å klargjøre hvilke arter som skal benyttes for utgiftene som blir henført til funksjonene.
  • For funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig, er det foretatt en mindre presisering i veiledningen vedrørende bomiljøarbeid som utleier utfører.
  • I funksjon 840 er det presisert at vertskommunetilskudd HVPU skal føres der.

Endring i arter

Internfordeling/internt kjøp og salg

  • Fra og med 2016 utgår art 290 Internjøp og 790 Internsalg i KOSTRA kontoplanen

Andre endringer i kontoplanen

  • Veilederen har endret innholdet i funksjonene 510, 515, 520, 521-533, 562, 570, 590, 841, 870 og 880, og artene 260, 429, 690 og 770.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud