Likedelingsfisjon med flere overtakende selskaper - sjekkliste og maler

Nå finner du maler for oppløsningsfisjon med likedeling etter aksjeloven § 14-11a. I disse malene har DIB tatt høyde for at det kan være flere overtakende selskaper hvilket gjør utfyllingen ved bruk av DIBs dokumentgenerator enda raskere og enklere.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud