Merverdiavgiftsbehandling ved gratis e-avis mv. som ledd i markedsføringen

Skattedirektoratet har uttalt at dersom det blir tilbydd gratis tilgang til e-avis til dagens papiravisabonnenter som markedsføring i en overgangsperiode, skal det svares merverdiavgift som ved uttak.

Dette er uavhengig av om papiravisabonnentene benytter seg av tilbudet eller ikke. Det er tilstrekkelig for å anse "uttak" for å ha skjedd, at abonnentene har fått muligheten til å benytte seg av de elektroniske produktene dersom de ønsker det.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud