Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Finansdepartementet har besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret på 1 prosent, i tråd med råd fra Norges Bank.

Finansdepartementet besluttet 18. juni 2015 at motsyklisk kapitalbuffer skal utgjøre 1,5 prosent fra 30. juni 2016.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud