Motsyklisk kapitalbufferkrav økes neste år

Finansdepartementet har besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes til 1,5 prosent fra 30. juni 2016, i tråd med råd fra Norges Bank. Det er fra før besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet skal være 1 prosent fra 30. juni i år.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud