Motsyklisk kapitalbufferkrav uendret

Finansdepartementet har besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret på 1 prosent fra 30. juni 2015, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har tatt til orde for at kravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. mars 2016.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud