Naturallønn til innleide arbeidstakere - merverdiavgiftsloven § 8-3 (1) bokstav d

Skattedirektoratet har i et fellesskriv 30. september 2015 uttalt at det ikke er fradragsrett for inngående mva på anskaffelser til kost og naturalavlønning til innleide arbeidstakere.

Relaterte kilder


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud